Apie mus

Mes susibūrėme į kooperatyvą suprasdami, kad dalindamiesi tarpusavyje savo patyrimu

išauginsime gausesnį ir kokybiškesnį derlių, kad kartu mes lengviau ir geresnėmis sąlygomis

realizuosime produkciją, o sukūrę bendrą narių aprūpinimo trąšomis, AAP, sėklomis ir technika

sistemą, tai įsigysime pigiau ir palankesnėmis sąlygomis.


Visa tai mums visiems ir kiekvienam atskirai padidins ūkio efektyvumą, o kartu ir mūsų gerovę.


Mūsų kooperatyvas nėra uždara organizacija.


Mes kviečiame ir Jus įsijungti į mūsų gretas.